Buiksloterweg 99, 1031 CJ, AmsterdamMa - Vrij: 07:00 - 17:00 /

Nieuws

e-health succesvol implementeren

E-health succesvol implementeren

E-health succesvol implementeren, hoe doe je dat? Nu zijn er veel verschillende soorten e-health. Wij houden ons in dit artikel bezig met het implementeren van software oplossingen in de zorgpraktijk. Met e-health kan de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar blijven. Maar hoe kan je e-health succesvol implementeren? Wij delen een aantal tips. Tips voor e-health succesvol […]

Onderzoeksresultaten gepresenteerd tijdens het NVPO congres 2018

Op vrijdag 16 maart 2018 vond het 24e congres van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) plaats in Hogeschool Domstad te Utrecht. Tijdens dit congres werden de eerste resultaten gepresenteerd van het promotieonderzoek “De Health Communicator: systematische ontwikkeling van een digitale tool voor het overbruggen van taal- en culturele barrières tussen oudere migrantenpatiënten met kanker en […]

Patiënt wordt de secretaris van de dokter

Mobile Dokters is onlangs bij Hans Nederhof langs geweest. Als oprichter van Nedtalk en grondlegger van Health Communicator vertelt hij kort iets over de historie van dit meertalige softwaresysteem. Hans bruist van de ideeën. Dit systeem is geen eindproduct, maar is pas het begin van al zijn plannen! “De anamnese die het systeem biedt is […]

Health Communicator wint Nationale Zorgvernieuwingsprijs publieksprijs

De Health Communicator voor Turkse ouderen heeft veruit de meeste stemmen ontvangen in de online verkiezing voorafgaand aan de Nationale Zorgvernieuwingsdag. We zijn daarmee publieksfavoriet geworden en erg ontroerd door alle steun! Uit de nieuwsbrief van de Nationale Zorgvernieuwingsprijs: Enthousiasme bij de ouderen zelf Johan Nederhof wist een nominatie door het publiek in de wacht te […]

Zorg Optimalisatie Noord-Holland neemt Health Communicator op

Zorg Optimalisatie Noord-Holland heeft Health Communicator opgenomen in de lijst met projectvoorbeelden. Klik hier voor meer informatie en de lijst. ZONH is de partner voor eerstelijnszorgverleners alsmede voor partijen in zorg en welzijn en de gemeenten in Noord-Holland. ZONH werkt samen met deze partijen aan toegankelijke, zinnige en zuinige zorg voor de burger in Noord-Holland. Patiënten […]

Patiënten blokkeren tijdens gesprek arts

Uit onderzoek, uitgevoerd door verzekeraar Zilveren Kruis, blijkt dat patiënten regelmatig belangrijke informatie missen uit het gesprek met de arts. De patiënt onthoudt de informatie niet goed en ook heeft de patiënt vaak niet alle vragen gesteld. Een derde van de patiënten is zodra hij de spreekkamer uitloopt al vergeten wat de arts heeft gezegd. […]

AOF biedt artsen in Amsterdam financiële ondersteuning voor aanschaf Health Communicator

Het bestuur van het AOF heeft besloten om AOF-praktijken financieel te ondersteunen bij de aanschaf van de Health Communicator. De Health Communicator biedt ondersteuning voor anderstaligen en audio-visuele ondersteuning voor laaggeletterden. De geselecteerde AOF praktijken komen in aanmerking om een jaar lang de Health Communicator in de praktijk te gebruiken. De meerwaarde van het systeem […]

De grootste zorggroep van Amsterdam (ROHA) zet in op Health Communicator

De ROHA Amsterdam heeft besloten breed in te zetten op zorg voor anderstaligen en laaggeletterden, door inzet van het programma Health Communicator. Zij gaan dit samen doen met Nedtalk Nederland vertegenwoordigd door Hans Nederhof, huisarts in Amsterdam-Noord. Het doel is om aan te tonen dat de inzet van Health Communicator leidt tot betere zorg en […]

co-creatie Zorginnovatieboek

Nedtalk Nederland is co-auteur van het Zorginnovatieboek. Zorginnovatieboek: nieuwe inspiraties en innovaties voor de grote uitdagingen in de zorg! Integrale benadering van eHealth In het gratis eboek wordt de theorie en praktijk met betrekking tot eHealth vanuit verschillende perspectieven beschreven. Wat is het? Waar liggen kansen en bedreigingen? Wat zijn lessons learned en mogelijkheden om […]