Buiksloterweg 99, 1031 CJ, Amsterdam020 – 233 9042 Ma - Vrij: 07:00 - 17:00 /

Actueel

Pilot Health Communicator in de huisartsenpraktijk van start gegaan!

Op 1 oktober 2012  is de pilot “Health Communicator in de huisartsenpraktijk” van start gegaan.

Health Communicator biedt de gebruikers een nieuwe manier van werken. Het medisch dossier wordt aangevuld met de inbreng van de patiënt. De arts verwerft zo al vóór het consult een inzicht in de klachten van zijn patiënt, ook als deze de Nederlandse taal niet voldoende machtig is. Hiermee introduceert Health Communicator een belangrijk kwaliteitsaspect.

In de praktijk is gebleken, dat de patiënt deze vorm van aandacht voor zijn probleem positief ervaart. Hij kan zich immers door de aard van de vragen optimaal op het consult voorbereiden. De anderstalige patiënt voelt zich vaak voor het eerst begrepen, hetgeen hem gerustgesteld. Hij realiseert zich immers, dat zijn dokter hem nu goed zal begrijpen.

Health Communicator maakt de toepassing van gevalideerde vragenlijsten in de algemene praktijk een stuk toegankelijker! De patiënt vult online zijn antwoorden in. Deze antwoorden worden tezamen met de bijbehorende NHG-Labcodes toegezonden aan het huisartsen informatiesysteem, waar de dokter ze direct kan beoordelen. De codes werken direct door in de risicoprofielen van de Hissen. Zo wordt de administratieve belasting van de praktijkvoering aanzienlijk verminderd!

In het geval van ketenzorg levert deze werkwijze een flinke tijdsbesparing op en dus een aanzienlijke kostenreductie.  Veel routinematige, administratieve activiteiten van arts en POH kunnen daardoor worden vervangen door direct patiënt gerichte zorg.

Kwaliteitscontrole

Om eventuele problemen met deze nieuwe methode van werken zo goed mogelijk in kaart te brengen is de hulp nodig van kritische artsen en patiënten.  Van deze artsen wordt verwacht, dat zij goed zullen kijken naar het proces, de vragenlijsten en de reacties  van de patiënt op het nieuw aangebodene. Van de patiënten horen we graag terug, hoe het werken met Health Communicator bevalt en of zij onverhoopt tekortkomingen of andere onvolkomenheden in de vragenlijsten zijn tegengekomen. Ook willen we graag horen,  of de vertalingen voldoende transparant zijn voor de gebruikers. Op die manier werkt Sticozo toe naar een optimaal product.

Doe mee,  schrijf u in voor deelname aan de pilot met steun van uw achterstandsondersteuningsfonds!

Deel dit bericht